Chia sẻ

Giảng viên Khoa Khoa học Xã Hội và Nhân Văn đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ

12-05-2017

Ngày 10-5, tại Trường Đại học Mở, Thành phố Hồ Chí Minh, học viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (giảng viên Khoa Khoa học Xã Hội và Nhân Văn) đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ với đề tài Hiệu quả của phương pháp giao nhiệm vụ nhằm nâng cao kĩ năng viết Tiếng Anh cho sinh viên ở Trường Đại học TIền Giang”. Kết quả của nghiên cứu cho thấy tính hiệu quả của phương pháp này trong việc nâng cao kĩ năng viết cũng như cải thiện động lực học viết trong sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng bài viết Tiếng Anh.

Thầy Hà Danh Hùng – Phó Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

chúc mừng giảng viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Hà Danh Hùng – Phó Trưởng khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

chúc mừng giảng viên Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn