Chia sẻ

Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang tuyển dụng 10 viên chức

15-05-2017

Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu.

– 01 Chuyên viên phụ trách mảng công tác tổ chức cán bộ Phòng Tổ chức và Hành chính.

– 01 Kế toán chương trình Phòng Văn nghệ và Giải trí.

– 01 Biên tập viên Phòng Phát thanh.

– 01 Biên tập viên Phòng Biên tập.

– 01 Biên tập viên Phòng Khoa giáo.

– 01 Phóng viên Phòng Thời sự.

– 02 Dựng phim viên chính Phòng Kỹ thuật thể hiện.

– 02 Kỹ sư phụ trách kỹ thuật phát hình Phòng Kỹ thuật và Công nghệ.

2. Tiếp nhận hồ sơ: 

– Tiếp nhận hồ sơ:

+ Người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổ chức và Hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang.

+ Địa chỉ: Số 01, đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường 5, TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

+ Điện thoại: 0711.3582727.

– Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 10/5/2017 – 06/6/2017.

 

VĨNH SƠN tổng hợp