Chia sẻ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 - TP. Bà Rịa tuyển dụng viên chức năm 2017

17-05-2017

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2 - thành phố Bà Rịa xét tuyển 05 viên chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó:

– Kỹ sư phụ trách giám sát kỹ thuật; khối lượng: 03 viên chức.

– Chuyên viên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng: 01 viên chức.

– Chuyên viên công tác Hành chính - Tổng hợp - Tổ chức: 01 viên chức.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

– Thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 sẽ thông báo sau cho các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

– Thời gian phát hành, nhận hồ sơ: Từ ngày 16/5/2017 đến hết ngày 16/6/2017 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật).

– Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Bà Rịa (số 137, đường 27/4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa). Điện thoại: 0643.829.668.

VĨNH SƠN