Chia sẻ

Bệnh viện Phổi Đồng Nai thông báo tuyển dụng 07 nhân sự

19-05-2017

Bệnh viện Phổi Đồng Nai thông báo tuyển dụng như sau:

– Bác sĩ ĐK: 04 người.

– Dược sĩ Trung cấp: 01 người.

– Kế toán Cao đẳng: 02 người.

– Hộ lý: 02 người.

Nhận hồ sơ: Từ ngày 16/5/2017 đến ngày 16/6/2017 trong giờ hành chính.

Phòng TCHC. ĐT: 0613. 510266.

VĨNH SƠN