Chia sẻ

DANH MỤC HỌC PHẦN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY-KHOÁ 15 GIẢNG DẠY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016

07-10-2015

 
     
DANH MỤC HỌC PHẦN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY-KHOÁ 15
 GIẢNG DẠY HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2015-2016
           
TT MHP TÊN HỌC PHẦN SỐ TC KHOA QUẢN LÝ HP LOẠI HP
A. DANH MỤC HỌC PHẦN THEO KẾ HOẠCH NĂM HỌC DÀNH CHO SV KHOÁ 15
1 05022 Cơ sở văn hóa Việt Nam A 2 Khoa Sư Phạm  
2 12923 Giáo dục Quốc phòng I B 3 Khoa Sư Phạm  
3 12932 Giáo dục Quốc phòng II B 2 Khoa Sư Phạm  
4 12943 Giáo dục Quốc phòng III B 3 Khoa Sư Phạm  
5 15062 Tâm lý học đại cương 2 Khoa Sư Phạm  
6 12372 Thể dục và điền kinh 2 Khoa Sư Phạm  
7 05473 Tiếng Việt 1 3 Khoa Sư Phạm  
8 08002 Toán học 1 2 Khoa Sư Phạm  
9 99432 Cơ sở Hán - Nôm 1 2 Khoa Sư Phạm  
10 17093 Âm nhạc và múa 3 Khoa Sư Phạm  
11 15292 Giáo dục học đại cương 2 Khoa Sư Phạm  
12 17302 Nghề giáo viên mầm non và Giáo dục gia đình 2 Khoa Sư Phạm  
13 12652 Điền kinh 1 2 Khoa Sư Phạm  
14 12032 Giải phẩu học 2 Khoa Sư Phạm  
15 12162 Thể dục 1 2 Khoa Sư Phạm  
16 05392 Dẫn luận ngôn ngữ học B 2 Khoa Sư Phạm  
17 25502 Đọc - Ghi nhạc 1 2 Khoa Sư Phạm  
18 25053 Lý thuyết âm nhạc cơ bản 1 3 Khoa Sư Phạm  
19 25142 Nhạc cụ 1 2 Khoa Sư Phạm  
20 26013 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 3 Khoa Sư Phạm  
21 26252 Luật xa gần 2 Khoa Sư Phạm  
22 26302 Vẽ khối cơ bản và đồ vật (đen trắng) 2 Khoa Sư Phạm  
23 06172 Dân tộc học đại cương 2 Khoa Sư Phạm  
24 06262 Địa lý tự nhiên đại cương 1 2 Khoa Sư Phạm  
25 06162 Khảo cổ học đại cương 2 Khoa Sư Phạm  
26 06152 Nhập môn Sử học 2 Khoa Sư Phạm  
27 16092 Nhập môn ngành Công nghệ 2 Khoa Sư Phạm  
28 16703 Toán ứng dụng  3 Khoa Sư Phạm  
29 16302 Vẽ kỹ thuật 2 Khoa Sư Phạm  
30 16652 Vẽ trang trí sản phẩm 2 Khoa Sư Phạm  
B. DANH MỤC HỌC PHẦN KHOA ĐỀ NGHỊ MỞ LẠI DÀNH CHO SV KHOÁ CŨ 
31 18382 Dạy học Tiếng Việt theo mô hình mới ở tiểu học  2 Khoa Sư Phạm  
32 17102 Văn học thiếu nhi và đọc kể diễn cảm 2 Khoa Sư Phạm  
33 17163 Chương trình giáo dục mầm non và Phát triển tổ chức thực hiện chương trình GDMN 3 Khoa Sư Phạm  
34 17262 Đàn điện tử 2 Khoa Sư Phạm  
35 17422 Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong chương trình GDMN 2 Khoa Sư Phạm  
36 15461 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1 1 Khoa Sư Phạm  
37 17313 Giáo dục học mầm non 3 Khoa Sư Phạm  
38 12401 Cầu lông 1 1 Khoa Sư Phạm  
39 12391 Bóng chuyền 1 1 Khoa Sư Phạm  
40 12212 Cầu lông 1 (HP chuyên ngành CĐ GDTC) 2 Khoa Sư Phạm  
           
         

Khoa Sư phạm