Tag

Chia sẻ

Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế của Chính phủ Ấn Độ

26-05-2017

Ngày 24/5/2017, Sở Ngoại vụ triển khai thông báo đến quý cơ quan về việc Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội thông báo tuyển sinh cho Chương trình Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế của Chính phủ Ấn Độ (ITEC) năm 2017.

Chương trình gồm các khóa ngắn hạn bằng tiếng Anh với các nội dung: Tiếng Anh các trình độ; IT; quản lý hành chính/ quản lý quốc tế; các khóa học đặc biệt khác về WTO, Comlobo plan,...

- Thời gian: 10 - 14 tuần bắt đầu từ tháng 9/2017.

- Đối tượng: Cán bộ từ 25 - 45 tuổi, có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc, có bằng đại học, thành thạo tiếng Anh, chưa nhận học bổng từ Chính phủ Ấn Độ;

 - Kinh phí: Chính phủ Ấn Độ đài thọ toàn bộ chi phí. Đăng ký dự tuyển của ứng viên gửi về Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội hoặc Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh ít nhất 03 tháng trước khi bắt đầu khóa học.

 Ứng viên tìm hiểu thông tin chi tiết về học bổng và mẫu đăng ký của Chương trình tại địa chỉ: http://www.itecgoi.in/how_to_apply.php hoặc http://inembassy.com.vn/index.php.

VĨNH SƠN