Chia sẻ

Giới thiệu

29-08-2018


PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Phòng B248 - B249 - B250 cơ sở Thân Cửu Nghĩa
Điện thoại: (0273) 3 873 883 – Email: pqldt@tgu.edu.vn


 

Chức năng, nhiệm vụ:

- Giúp Hiệu trưởng trong việc định hướng và hoạch định chiến lược phát triển của Trường về cơ cấu ngành nghề, mục tiêu đào tạo, quy mô và phương thức đào tạo và cụ thể hóa các chính sách về giáo dục của cấp trên đối với Trường.

- Xây dựng, cải tiến chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội theo hướng hiện đại. Tham mưu cho Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức các kỳ thi tuyển sinh (hoặc xét tuyển), thi hết học phần, thi và xét công nhận tốt nghiệp cho tất cả các hệ đào tạo.

- Giải quyết các vấn đề về học vụ theo đúng các quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho từng trình độ đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học.

- Quản lý, tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

Cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo

 

 1. Trần Quang Hiền - Phó Trưởng phòng
  - DĐ: 0919432545
  - Email: tranquanghien@.tgu.edu.vn
 2. Lê Thanh Quân - Phó Trưởng phòng
  - DĐ: 0907525625
  - Email: lethanhquan@tgu.edu.vn

Đội ngũ CBVC

 

 

Thạc sỹ, Cao học

 1. Trần Quang Hiền - Thạc sỹ Vật lý
 2. Lê Thanh Quân - Thạc sỹ Quản lý giáo dục
 3. Trương Thị Ngọc Phương – Thạc sỹ Quản lý giáo dục
 4. Đào Thúy Trinh – Thạc sỹ Quản lý giáo dục
 5. Đỗ Hoàng Việt Quốc - Thạc sỹ Du Lịch

Đại học

 1. Mai Thành Mi - Đại học Ngữ văn
 2. Phan Ngọc Bảo Uyên - Đại học Quản lý giáo dục
 3. Bùi Bá Lộc -  Đại học Công nghệ Thông tin.
 4. Nguyễn Thị Tường Vân - Đại học Kế toán.
 5. Nguyễn Thái Bình - Đại học Công nghệ vật liệu.

Tập thể cán bộ - viên chức Phòng Quản lý Đào tạo quyết tâm xây dựng thành một đơn vị Phòng chức năng vững về chính trị - mạnh về chuyên môn, đáp ứng kịp thời mọi vấn đề đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong tình hình mới, hướng đến một đơn vị:

“Năng động – Chuyên nghiệp – Chính xác”

Phòng Quản lý đào tạo