Tag

tbtx;

Chia sẻ

THÔNG BÁO

06-06-2017

Phòng Giáo dục thường xuyên – Trường Đại học Tiền Giang thông báo đến các anh (chị) thời gian đăng ký ghi danh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm liên kết với Trường Đại học Cần Thơ năm 2017, cụ thể như sau:

- Thời gian: Ghi danh thường xuyên, đủ số lượng (40 học viên/ lớp) sẽ tiến hành mở lớp;

- Chương trình và học phí:

+ Đối tượng 1: Giảng viên các học viện, trường đại học, cao đẳng chưa qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm.

Thời gian học: 10 tín chỉ, học phí: 2.200.000 đ/ học viên.

+ Đối tượng 2: Những người đã qua đào tạo sư phạm (tốt nghiệp đại học sư phạm các ngành).

Thời gian học: 15 tín chỉ, học phí: 3.300.000 đ/ học viên.

+ Đối tượng 3: Thực hiện theo Thông tư 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/04/2013 về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

Thời gian học: 20 tín chỉ, học phí: 4.400.000 đ/ học viên.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

+ Phòng Giáo dục thường xuyên – Trường Đại học Tiền Giang, (phòng C.03), số 119 Ấp Bắc, phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang.

+ Hoặc liên hệ qua số điện thoại: (073) 3.888.586, (073) 6.250.200 – 148./.

Phòng Giáo dục thường xuyên