Chia sẻ

Chương trình học bổng Endeavour niên khóa 2018

12-06-2017

Cơ quan Giáo dục Quốc tế Australia (Department of  Education and Training) Đại sứ quán Australia tại Việt Nam thông báo Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018 nhận hồ sơ từ ngày 19/4 đến hết 30/6/2017.

Chương trình học bổng Endeavour gồm:

          - Học bổng bậc sau Đại học.

          - Học bổng dành cho Đào tạo dạy nghề.

          - Học bổng Nghiên cứu ngắn hạn.

          - Học bổng dành cho các nhà quản lý.

Thông tin về Chương trình học bổng Endeavour được đăng tải tại trang web: https://internationaleducation.gov.au/Endeavour . Để có thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ endeavour@education.gov.au hoặc số điện thoại 0437740109.

Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị Quý đơn vị phổ biến Chương trình học bổng trên đến toàn thể công chức, viên chức có nhu cầu để đăng ký tham gia dự tuyển.

VĨNH SƠN