Tag

ITEC;

Chia sẻ

Học bổng theo chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2017-2018

16-06-2017

Căn cứ công văn số 2378/UBND ngày 31/5/2017 của Ủy ban nhân dân dân tỉnh về việc tiến cử ứng viên cho học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2017-2018.

Qua nghiên cứu nội dung Công hàm số HCM237/1/2017 của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo các khóa học bổng của chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2017-2018. Sở Nội vụ nhận thấy chương trình học bổng ITEC là một chương trình hợp tác đào tạo quốc tế hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, đây là cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức được tiếp cận hệ thống giáo dục Ấn Độ để nghiên cứu và học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp ở môi trường quốc tế,... Chương trình học bổng này tài trợ toàn phần bao gồm vé may bay khứ hồi, nơi ở, học phí, tiền học hàng tháng cho các ứng viên trúng tuyển.

Danh sách các khóa học, hướng dẫn, điều kiện tham gia và mẫu hồ sơ đăng ký khóa học của chương trình ITEC được đăng tải tại trang web ITEC (https://www.itecgoi.in).

VĨNH SƠN