Chia sẻ

Kết quả công tác tháng 6/2017, kế hoạch công tác tháng 7/2017

19-06-2017

PHẦN I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6/2017

I. VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA ĐƠN VỊ

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Tổ công tác Thư viện

- Thực hiện trưng bày, triển lãm 89 tên tài liệu chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6), Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6), Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6);

- Đã phục vụ 474 lượt bạn đọc mượn tài liệu;

- Phòng Internet phục vụ 68 lượt;

- Tình hình sử dụng Thư viện số: Từ ngày 20/5 – 20/6/2017: tổng số lượt đăng nhập là 1.633, tổng tài liệu download là 2.175, upload: 59 tài liệu;

- Phục vụ các loại giáo trình, tài liệu tham khảo cho SV các khóa;

- Thu hồi tài liệu đối với SV mượn quá hạn và SV tốt nghiệp chưa trả đủ theo KH;

- Thông báo về việc đăng ký in và phát hành TLGD đã nghiệm thu của giảng viên NH 2017-2018;

- Thông báo về việc thu hồi các loại sách giáo trình, TLTK đối với HS, SV hệ ĐH K13, CĐ K14, TCCN K15;

- Tập hợp nhu cầu tài liệu và lập danh mục tài liệu bổ sung NH 2017-2018.

b) Tổ công tác Thông tin

- Thực hiện 04 chương trình phát thanh;

- Biên tập, kiểm duyệt và post tin, bài, các thông báo của Trường và các đơn vị lên website Trường: 80 tin, bài.

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch: Không.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

II. VIỆC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC KHÁC

1. Các việc đã triển khai thực hiện có kết quả

a) Công tác tư tưởng - chính trị

- Thực hiện thông tin, tuyên truyền các ngày kỷ niệm, chủ điểm trên hệ thống phát thanh, website Trường và trên bảng điện tử trước cổng trường;

- Tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật năm 2017”.

b) Công tác hành chính - tổ chức

- Xây dựng Kế hoạch Tổ chức Website tiếng Anh Trường ĐHTG và trình Hiệu trưởng phê duyệt;

- BGĐ báo cáo tình hình diễn biến tư tưởng VC tháng 6/2017;

- Bình bầu thi đua tháng 6/2017;

- Tổ ANCN báo cáo hoạt động tháng 6/2017;

- VC đơn vị tham gia coi thi TNQG theo kế hoạch đã phân công;

- Tiếp nhận và phổ biến các VB mới của Trường và văn bản của các cấp gửi về Trung tâm qua email và văn phòng điện tử.

c) Công tác đoàn thể:

- Viên chức tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam do Công đoàn tổ chức.

d) Công tác khác:

- Tiếp Đoàn Kiểm tra CQ Văn hoá đơn vị trong tháng 6/2017 theo KH;

2. Các việc chưa được thực hiện theo kế hoạch:  Không.

 

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC THÁNG 7/2017

- Họp giao ban tháng 7/2017 và họp đơn vị theo KH;

- Xây dựng và thực hiện Kế hoạch bổ sung tài liệu phục vụ năm học 2017-2018;

- Thực hiện Kế hoạch Tổ chức Website tiếng Anh Trường ĐHTG;

- Thanh lý báo, tạp chí cũ từ năm 2013 đến tháng 6/2016;

- Thông tin, giới thiệu tài liệu và tổ chức phục vụ bạn đọc thư viện tại các cơ sở;

- Tổ chức các chương trình phát thanh; trưng bày, giới thiệu tài liệu chào mừng Ngày thương binh liệt sĩ (27/7);

- Biên tập tin, biên tập chương trình phát thanh và thực hiện việc thu, phát thanh

vào sáng thứ 2, 4 hàng tuần;

- Biên tập, kiểm duyệt và post tin, bài, các thông báo của Trường và các đơn vị lên website Trường;

- Họp xét thi đua cá nhân và tập thể năm học 2016-2017 theo kế hoạch của Trường;

- Tiếp Đoàn kiểm tra CQ Văn hóa tháng 7/2017 theo KH.

TT Thông tin - Thư viện