Chia sẻ

Những mốc thời gian cần nhớ khi xét tuyển đại học 2017

28-06-2017

Thí sinh cả nước đã thi xong THPT quốc gia và đang chờ xem điểm để điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học. Thí sinh cần nhớ những mốc thời gian nào để xin chấm phúc khảo, điều chỉnh nguyện vọng, biết kết quả xét tuyển...?

BÁO TUỔI TRẺ

VĨNH SƠN tổng hợp