Chia sẻ

Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác Clip nhật ký chiến dịch TNTN hè 2017 Chủ đề “Dấu ấn tuổi trẻ TGU”

30-06-2017

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            BCH CHIẾN DỊCH TNTN HÈ 2017

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số:  12 KH/BCH

Tiền Giang, ngày  28  tháng 6  năm  2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi sáng tác Clip nhật ký chiến dịch TNTN hè 2017

Chủ đề “Dấu ấn tuổi trẻ TGU”

 

Căn cứ kế hoạch 312 /KH - ĐHTG ngày 24/5/2017 của Trường Đại học Tiền Giang về việc tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017, BCH Chiến dịch xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác, cảm nhận về chiến dịch TNTN hè 2017 với chủ đề “Dấu ấn tuổi trẻ TGU” cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017

- Phát huy năng lực sáng tác của các chiến sĩ tình nguyện ở tất cả các đội hình.

- Nhằm ghi lại những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ ở các đội hình, phản ánh kết quả, hoạt động của các đội hình trong mùa chiến dịch 2017 tại các địa bàn.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Cuộc thi sáng tác, cảm nhận về chiến dịch TNTN hè 2017 với chủ đề “Dấu ấn tuổi trẻ TGU”, phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:

- Cuộc thi được tổ chức song song với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017.

- Mỗi đội hình, nhóm đội hình tham gia chiến dịch TNTN hè 2017 ở mỗi địa bàn tham gia dự thi ít nhất một clip.

Cụ thể như sau:

Đội hình Xây dựng nông thôn mới tại Mỹ Thành Nam (Cai Lậy); Đội hình Xây dựng nông thôn mới tại Tân Hương và Tân Lý Tây (Châu Thành); Đội hình Xây dựng nông thôn mới tại Long An và Tam Hiệp (Châu Thành); Đội hình Xây dựng nông thôn mới tại Bàn Long (Châu Thành); Đội hình Điện tại Thành Công và Thạnh Nhựt (Gò Công Tây); Đội hình Xây dựng nông thôn mới tại Tân Thới (Tân Phú Đông); Đội hình Xây dựng nông thôn mới tại Tân Thạnh và Tân Phú (Tân Phú Đông); Đội hình Xây dựng nông thôn mới tại Phú Đông và Phú Tân (Tân Phú Đông); Đội hình Sư phạm tại Tân Thạnh (Tân Phú Đông); Đội hình Sư phạm tại Phú Thạnh và Phú Đông (Tân Phú Đông); Đội hình Điện tại Tân Phú, Tân Thới, Phú Thạnh và Phú Tân.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng dự thi: Là tập thể, cá nhân đoàn viên thanh niên tình nguyện, hoặc nhóm đội hình ở từng địa bàn.

2.Thời gian

- Ngày 26/6/2017: Triển khai kế hoạch.

- Ngày 10/7 - 20/7/2017: Thực hiện kế hoạch gắn với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017.

- Ngày 27/7/2017: Kết thúc nhận tác phẩm dự thi, tổ chức chấm bài.

- Tổng kết trao giải

3. Địa chỉ, hình thức nhận bài dự thi

Các cá nhân, nhóm đội hình gửi clip dự thi về Ban tổ chức theo địa chỉ: doanthanhnien@tgu.edu.vn. Chủ đề ghi rõ: Clip dự thi Chủ đề “Dấu ấn tuổi trẻ TGU”. Thông tin đầy đủ họ tên, số điện thoại liên hệ, đội hình.

Tác giả cũng có thể gửi bài dự thi trực tiếp tại Văn phòng Đoàn trường, gặp đồng chí Lê Quốc Việt hoặc đồng chí Nguyễn Minh Quân.

4. Thể lệ cuộc thi

a) Nội dung chủ đề

Clip thể hiện và ca ngợi tinh thần xung kích tình nguyện của chiến sĩ ở các đội hình; kết quả hoạt động của đội hình/nhóm đội hình khi tham gia vào các hoạt động đã để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân địa phương.

b) Hình thức

- Các cá nhân, đội hình dự thi dưới hình thức sáng tác clip.

- Mỗi cá nhân, đội hình có thể dự thi nhiều clip, mỗi clip độ dài từ 5-7 phút, thể hiện kết quả các nội dung thực hiện trong chiến dịch; các phần việc của tình nguyện viên, những hình ảnh đẹp của chiến sĩ tình nguyện khi tham gia thực hiện các công việc tại địa phương.

- Tác phẩm dự thi phải có Tiêu đề tác phẩm, tên tác giả/nhóm tác giả, chú thích hình ảnh hoặc có lời bình về những hình ảnh trong clip.

- Clip phải thể hiện được thông tin số liệu về kết quả hoạt động của nhóm, đội hình. Clip phải được quay (hoặc hình ảnh phải chụp) bằng các thiết bị số, máy di động có độ phân giải 12 mega pixels trở lên.

- Việc sử dụng nhạc nền phải phù hợp với nội dung clip, không sử dụng những bài hát nước ngoài.

III. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC

- Đ/c: Lê Hữu Hải – Chỉ huy trưởng :                               Trưởng ban

- Đ/c Lê Tiến Dũng – Phó chỉ huy trưởng:                        Phó Trưởng ban

- Đ/c Lê Thị Tân – Phó Bí thư Đoàn trường:                    Thành viên

- Đ/c Nguyễn Minh Quân – Chủ tịch Hội sinh viên:         Thành viên

- Đ/c Trần Thị Kim Phượng – UVTV Đoàn trường:         Thành viên

- Đ/c Võ Văn Sơn – UVTV Đoàn trường:                        Thành viên

- Đ/ Lê Quốc Việt – UVTV Đoàn trường:                         Thành viên

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

BTC dự trù cơ cấu giải thưởng cuộc thi sáng tác clip nhật ký chiến dịch gồm có các giải thưởng sau:

- Giải nhất: 200.000 đồng/giải x 01 giải                                      200.000 đồng

- Giải nhì: 150.000 đồng/giải x 02 giải                                       300.000 đồng

- Giải ba: 100.000 đồng/giải x 02 giải                               200.000 đồng

- Giải KK: 80.000đ/giải x 06 giải                                               480.000 đồng

Tổng giá trị giải thưởng: 1.180.000 đồng (Viết bằng chữ: Một triệu một trăm tám mươi nghìn đồng).

Căn cứ Kế hoạch này, các đoàn thanh niên tình nguyện, chiến sĩ thanh niên tình nguyện Trường Đại học Tiền Giang tích cực tham gia Cuộc thi sáng tác clip về chiến dịch TNTN hè 2017 với chủ đề “Dấu ấn tuổi trẻ TGU” theo đúng mục đích, yêu cầu đã đề ra./.                  

             

               CHỈ HUY TRƯỞNG

 

 

Nơi nhận:

 

- Các đội hình tình nguyện;

        

- BBT Website trường;

 

- Lưu: VT, VP ĐTN.

 

 

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                        Lê Hữu Hải

 

                                                                                                                                           LÊ TÂN