Chia sẻ

Hội nghị Chỉnh sửa, bổ sung chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030

05-07-2017

Ngày 03/7/2017, Trường ĐH Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị Chỉnh sửa, bổ sung chiến lược phát triển Trường ĐH Tiền Giang giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030. PGS. TS. Võ Ngọc Hà - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, TS. Lê Hữu Hải - Phó Hiệu trưởng và TS. Phan Văn Nhẫn - nguyên Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị cùng với sự tham gia của trưởng, phó các đơn vị, BTV Đảng ủy, BTV Công đoàn, BTV Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên nhà trường.

PGS. TS. Võ Ngọc Hà phát biểu khai mạc Hội nghị 

PGS. TS. Võ Ngọc Hà cho biết, chiến lược phát triển Trường ĐH Tiền Giang giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030 được xây dựng và triển khai thực hiện từ năm 2010. Đến năm 2014, thực tiễn giáo dục và đào tạo đã phát sinh nhiều vấn đề mới và nhà trường đã tiến hành chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp. Đến nay, việc thực hiện chiến lược đã đạt được một số mục tiêu, tuy nhiên do tình hình thực tế luôn biến động và có sự thay đổi đòi hỏi nhà trường phải có bước chỉnh sửa, bổ sung. Để đáp ứng yêu cầu đổi mới,  tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và phát triển chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế và quy định về phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, nhà trường cần sơ kết đánh giá (giai đoạn 2014-5/2017), từ đó tiếp tục có hướng điều chỉnh cho phù hợp với thực tế để đạt được tốt nhất các mục tiêu đề ra. Việc lấy ý kiến của đại diện các đơn vị trong trường và ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự Hội nghị có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, giúp cho ban chỉnh sửa chiến lược phát triển của nhà trường có thể chỉnh sửa, hoàn thiện hơn, hướng đến đạt được mục tiêu đã đề ra.

Lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong trường tham gia Hội nghị chỉnh sửa chiến lược phát triển Trường

Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược từ năm 2014 đến tháng 5/2017 do cô Nguyễn Thị Phương Em - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trình bày đã tập trung nêu lên những kết quả đạt được các nội dung công tác như: Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng phát triển đội ngũ, xây dựng và sử dụng cơ sở vật chất, công tác tài chính, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và hoạt động phục vụ cộng đồng. Đồng thời báo cáo cũng nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, từ đó đề xuất những định hướng và giải pháp thực hiện chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2020. Báo cáo cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu đại diện các đơn vị, gắn với mục tiêu chiến lược và giải pháp để thực hiện chiến lược. Phần dự thảo nội dung chỉnh sửa cũng được các đại biểu tham gia góp ý, trong đó phần lớn các ý kiến đề cập đến việc xác định thế mạnh thương hiệu của nhà trường, quy mô đào tạo đến năm 2020 cũng như việc xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học, đặc biệt là đội ngũ tiến sĩ,…

Ths. Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Công tác sinh viên cho rằng, việc chỉnh sửa, bổ sung chiến lược nhà trường cần lưu ý đến những tiêu chí mà đoàn kiểm định đã đánh giá trường chưa đạt (Trường ĐH Tiền Giang đã được đánh giá đạt kiểm định với tỉ lệ đạt 83,61%, có 10/61 tiêu chí chưa đạt). Như vậy, việc thực hiện chiến lược phát triển nhà trường cần gắn với việc thực hiện các tiêu chí chưa đạt, có như vậy, việc xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 mới dễ dàng đạt được.

LÊ TÂN