Chia sẻ

UBND TP. Vũng Tàu tuyển dụng viên chức

06-07-2017

Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu, cụ thể sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 03 (ba) chỉ tiêu, gồm:

– Chuyên viên nhập liệu khai thác thông tin cơ bản: 01 nhu cầu;

– Chuyên viên phụ trách hỗ trợ khách du lịch: 01 nhu cầu;

– Chuyên viên phụ trách đón tiếp khách kiêm thủ quỹ: 01 nhu cầu.

2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

3. Lệ phí dự tuyển: 500.000đ (chỉ thu phí xét tuyển đối với trường hợp thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển)

4. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ:

– Thời gian bán và nhận hồ sơ:  Từ ngày 10/7/2017 đến hết ngày 04/8/2017 (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán hồ sơ: Phòng Nội vụ thành phố Vũng Tàu, địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.385.2768

VĨNH SƠN