Tag

Chia sẻ

Tập huấn Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017 cho 170 tình nguyện viên

10-07-2017

Ngày 08/7/2017, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường tổ chức Hội nghị tập huấn chiến dịch tình nguyện hè năm 2017 cho toàn thể sinh viên tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017.

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi

Sinh viên tham gia tập huấn

Tại buổi tập huấn, toàn thể tình nguyện viên tham gia Chiến dịch được cung cấp các thông tin về kỹ năng, nghiệp vụ cũng như kiến thức và những điểm đáng chú ý khi tham gia Chiến dịch. 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Đ/c Nguyễn Minh Quân (Chủ tịch Hội Sinh viên TGU) sinh hoạt kỹ năng tham gia chiến dịch

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2017 được tổ chức nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, sức trẻ trong sinh viên toàn trường, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chung sức cùng cộng đồng ở các địa phương, đặc biệt là ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, xây dựng tinh thần đoàn kết, chia sẻ của sinh viên Trường Đại học Tiền Giang với thanh thiếu nhi tại các địa phương và góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội; góp phần quảng bá hình ảnh Trường Đại học Tiền Giang trong toàn xã hội.


VĨNH SƠN

Đoàn thanh niên