Chia sẻ

UBND tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2017

10-07-2017

UBND tỉnh Sóc Trăng tuyển dụng công chức năm 2017 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 352 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức cấp tỉnh, cấp huyện: 133 người, gồm:

+ Cấp tỉnh: 46 người.

+ Cấp huyện: 87 người.

– Công chức cấp xã: 219 người, gồm:

+ Xét tuyển: 71 chỉ tiêu.

+ Thi tuyển: 148 chỉ tiêu.

2. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

– Địa chỉ: Số 01, đường Châu Văn Tiếp, phường 2, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

– Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng.

*** Chi tiết thông báo tuyển dụng:

6727-1

6727-2

6727-3

6727-4

6727-5

6727-6

VĨNH SƠN tổng hợp