Tag

Chia sẻ

Thăm các chiến sĩ tình nguyện hè tại huyện Tân Phú Đông

12-07-2017

Ngày 11/7/2017, đồng chí Nguyễn Minh Quân - Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chỉ huy Trưởng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017 Trường Đại học Tiền Giang; đồng chí Võ Văn Sơn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Công tác xã hội Đoàn Trường Đại học Tiền Giang đã đi thăm các chiến sĩ tình nguyện hè tại mặt trận xã Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh, Phú Thạnh, Phú Đông - huyện Tân Phú Đông.

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

Thăm chiến sĩ tình nguyện tại xã Tân Thới

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng, cây và ngoài trời

Thăm chiến sĩ tình nguyện tại xã Tân Phú

Trong hình ảnh có thể có: cây, nhà, thực vật, bầu trời và ngoài trời

Xây dựng nhà "Khăn quàng đỏ" tại xã Tân Phú

Tại các nơi đến thăm, sau khi nghe các trưởng nhóm báo cáo những kết quả đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Minh Quân thay mặt đoàn đã biểu dương tinh thần tình nguyện của các chiến sỹ trong xây dựng và thực hiện những nội dung hoạt động của chiến dịch; đồng thời đề nghị các trưởng nhóm cần phát huy tốt những điều kiện, nguồn lực hiện có để làm sao chiến dịch tình nguyện đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nhắc nhở các bạn sinh viên xem đây là môi trường rèn luyện rất cần thiết trong học tập.

VĨNH SƠN