Chia sẻ

Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm giết người, băng nhóm tội phạm và xử lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh

12-07-2017

Ngày 15/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Công văn số 2697/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm giết người, băng nhóm tội phạm và xử lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm; trong đó, chủ động, chú trọng phát hiện, phối hợp giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân, nhất là mâu thuẫn trong các nhóm thanh, thiếu niên, gia đình, làng xóm,... để tránh xảy ra xung đột, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch liên ngành giữa ngành Công an với đoàn thể các cấp về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã được ký kết, nhất là việc phối hợp tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng chấp hành xong hình phạt tù, người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, các đối tượng vi phạm hành chính, các đối tượng quản lý tại xã, phường, thị trấn. Tập trung đưa đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc và quản lý chặt chẽ các đối tượng nghiện theo đúng quy định pháp luật, góp phần làm ổn định tình hình trật tự, xã hội.

Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cấp phát huy vai trò, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả các mặt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình. Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra và thông báo kịp thời công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại các địa bàn phụ trách.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo thường xuyên, liên tục công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, xử lý triệt để băng nhóm thanh, thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí đâm, đánh lẫn nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phụ trách và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng tăng cường nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; thường xuyên có kế hoạch chuyên đề tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nổi lên, xử lý tình hình mua bán, sử dụng ma túy, chất gây nghiện, tăng cường tuần tra, truy nã tội phạm và đảm bảo an ninh, trật tự trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm. Chủ động phối hợp điều tra, truy tố và đưa ra xét xử lưu động các vụ án điểm tại nơi xảy ra vụ án, nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân và răn đe tội phạm.

Theo http://www.tiengiang.gov.vn

VĨNH SƠN tổng hợp