Chia sẻ

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐH CNKT XÂY DƯNG NĂM 2017

12-07-2017

Căn cứ kế hoạch số 19/KH-KTXD ngày 16 tháng 3 năm 2017 về việc thực hiện đồ án tốt nghiệp của các sinh viên lớp Đại học Xây dựng Khóa 10, 11, 12 và Khóa 13.

Sáng ngày 07/07/2017 Khoa Kỹ thuật Xây dựng thành lập các Hội đồng bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Đại học Xây dựng.

Đây là dịp để các sinh viên ngành xây dựng tổng hợp lại các kiến thức đã tích lũy sau 4 năm đại học cũng như chuẩn bị hành trang mới cho các bạn trở thành một tân kỹ sư. 

Sau hơn một buổi làm việc, các Hội đồng đã đánh giá kết quả thực hiện 20 đồ án tốt nghiệp của các sinh viên. 

Kết quả có 2 đồ án đạt loại xuất sắc, 12 đồ án đạt loại giỏi và 6 đồ án đạt loại khá. 

 

Theo thông tin thì mặc dù các sinh viên Đại học xây dựng chưa tốt nghiệp nhưng hiện nay đã có hơn 50% các sinh viên đã có việc làm.

 

Khoa Kỹ thuật Xây dựng