Tag

Chia sẻ

THÔNG BÁO

12-07-2017

THÔNG BÁO

Về việc gửi kế hoạch mua sắm & sửa chữa năm 2018

          Để có cơ sở cho việc lập kế hoạch mua sắm & sửa chữa lớn TSCĐ năm 2018 của toàn trường, Phòng Quản trị - Thiết bị đề nghị các Trưởng đơn vị rà soát kỹ nhu cầu mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học cũng như các hạng mục sửa chữa TSCĐ của đơn vị, lập danh mục gửi đến Phòng Quản trị - Thiết bị hạn chót vào thứ sáu (14/7/2017). Quá thời hạn nêu trên, đơn vị nào không nộp xem như không có nhu cầu mua sắm & sửa chữa trong năm 2018.

          Rất mong các Trưởng đơn vị thực hiện tốt thông báo này để Phòng Quản trị - Thiết bị tập hợp và lên kế hoạch mua sắm cho năm 2018.

                                               Tiền Giang, ngày 11  tháng 7  năm 2017

                                                                                                                                               TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                                                                       (đã ký)           

                                                                                                                                               Lý Thị Thanh Thủy

Phòng Quản trị thiết bị