Chia sẻ

UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng công chức hành chính năm 2017

16-07-2017

UBND tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng công chức hành chính năm 2017 như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu, trong đó:

– Công chức các Sở, Ban, ngành tỉnh: 32 chỉ tiêu.

– Công chức các huyện, thị xã, thành phố: 37 chỉ tiêu.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: 

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 15/8/2017 (kể cả ngày thứ 7). Buổi sáng bắt đầu lúc 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

– Địa điểm: Trụ sở làm việc Sở Nội vụ Đồng Tháp, số 2, Đặng Văn Bình, phường 1, thành phố Cao Lãnh).

3. Lệ phí dự tuyển: Lệ phí tạm thu là: 300.000 đồng/thí sinh.

*** Chi tiết thông báo như sau:

_UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H

 

_UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H

_UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H

_UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H

_UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H
_UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H

_UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H

VĨNH SƠN tổng hợp