.:Trường Đại học Tiền Giang:. 


Tag

tb;

Chia sẻ

Thông báo kỳ thi cấp Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Pháp Khoá 07

01-08-2017

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số:  22/TB. NNTH                                                                    Tiền Giang, ngày 13 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO

Kỳ kiểm tra cấp Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Pháp (Khóa 07)

 

       Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch năm của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang, Trung tâm tổ chức kỳ thi chứng chỉ quốc gia tiếng Pháp trình độ A, B cho các đối tượng là học viên của Trung tâm và các đối tượng khác có nhu cầu (thí sinh tự do).

 1.  Nội dung: Theo chương trình chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
 2. Hồ sơ, lệ phí và thời gian đăng ký dự kiểm tra:
 • Hồ sơ:
  • Đơn xin dự kiểm tra.
  • 4 ảnh 3 x 4 (có ghi rõ họ, tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh).
  • Bản sao giấy khai sinh, CMND hoặc thẻ sinh viên.
 • Lệ phí dự kiểm tra:

Chứng chỉ Quốc Gia tiếng Pháp trình độ A:

+ Thí sinh đang theo học tại Trung tâm: 300.000đ/ thí sinh.

     + Thí sinh tự do: 350.000đ/ thí sinh.

Chứng chỉ Quốc Gia tiếng Pháp trình độ B:

+ Thí sinh đang theo học tại Trung tâm: 350.000đ/ thí sinh.

     + Thí sinh tự do: 400.000đ/ thí sinh.

 • Thời gian đăng ký:

- Nộp hồ sơ kiểm tra: từ ngày 24/7 đến hết ngày 02/8/2017.

 • Nhận giấy báo dự kiểm tra: từ ngày 17/8 đến hết ngày 19/8/2017.
 • Ngày tổ chức kiểm tra: 19/8/2017 (Thứ Bảy).
 1. Địa điểm đăng ký và nộp hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Tiền Giang:
 • Cơ sở chính: số 119 Ấp Bắc, F5, Tp Mỹ Tho, Tiền Giang.   (073-397 4080)
 • Cơ sở 1: Km 1964, Long An, Châu Thành, Tiền Giang.       (073-385 7571)
 • Cơ sở Thân Cửu Nghĩa: Châu Thành, Tiền Giang.               (073-385 7935)

 

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Nguyễn Trí tài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Ngoại ngữ - Tin học