Chia sẻ

Thủ tục nhập học dành cho các tân sinh viên trường Đại học Tiền Giang năm 2017

01-08-2017

I. Hồ sơ nhập học gồm:
1. Hồ sơ sinh viên có xác nhận của chính quyền địa phương (tải về từ địa chỉ: http://tgu.edu.vn/dept/topic/?8112)
2. 01 bản photo giấy báo nhập học (nhận tại trường ĐHTG)

3. Giấy chứng nhận kết quả điểm thi THPT Quốc Gia 2017 (TS xét tuyển bằng điểm thi THPT Quốc Gia 2017)

4. 01 bản sao có chứng thực: Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2016 trở về trước (Thí sinh phải mang theo bản chính văn bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương); Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (nếu thí sinh tốt nghiệp năm 2017). 
5. 01 bản sao có chứng thực: Học bạ THPT hoặc tương đương; Giấy khai sinh; Sổ hộ khẩu không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (nguyên cuốn) .
6. Đối với thí sinh nam phải nộp: Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự cấp huyện hoặc tương đương cấp; Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do Ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường nơi cư trú cấp.
7. Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ ưu tiên để lập hồ sơ miễn giảm học phí (nếu có): 
8.1. Sinh viên thuộc diện ưu đãi gồm: Con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sĩ; con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;...: Nộp 01 bản sao có chứng thực giấy xác nhận là con của thương binh, bệnh binh, liệt sĩ, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,…do cơ quan quản lý đối tượng người có công xác nhận.
8.2 Sinh viên từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang được hưởng chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội mà đang học trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất: Nộp 01 bản sao có chứng thực Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
8.3. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Nộp 01 bản sao có chứng thực giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 01 bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo còn thời hạn do Ủy ban nhân dân xã cấp.
8.4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Nộp 01 bản sao có chứng thực giấy khai sinh của sinh viên; 01 bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo còn thời hạn do Ủy ban nhân dân xã cấp.
8.5 Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ: Nộp 01 bản sao có chứng thực giấy khai sinh của sinh viên; 01 bản sao có chứng thực giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo còn thời hạn do Ủy ban nhân dân xã cấp.
8.6. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền: Nộp 01 bản sao có chứng thực giấy khai sinh của sinh viên; 01 bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú.
8.7. Sinh viên là con của cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên: Nộp 01 bản sao có chứng thực giấy khai sinh của sinh viên; 01 bản sao có chứng thực sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp.
9. Sinh viên nộp 01 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến thời gian nộp hồ sơ).

 

TT Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh