Tag

Chia sẻ

Học bổng Nghiên cứu về Lịch sử hành chính Châu Âu năm 2017

07-08-2017

Viện Max Planck về Lịch sử pháp lý Châu Âu (MPI) mang đến Học bổng Nghiên cứa về Lịch sử hành chính Châu Âu – JEV. Học bổng này dành cho các sinh viên quốc tế trong khóa học chính quy 2017-2018.

Học bổng nhằm mang đến cơ hội cho các nhà nghiên cứu khoa học trẻ, cụ thể là các sinh viên bậc tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ và chỉ dành cho dự án nghiên cứu trong hoặc rút ngắn thời gian khoảng hơn 12 tháng.

Viện Max Planck về Lịch sử pháp lý Châu Âu (MPI) là một trong 83 viện và cơ quan nghiên cứu của Đảng Max Planck (MPG). Viện Max Planck thực hiện các nghiên cứu cơ bản về khoa học đời sống, khoa học tự nhiên, xã hội và khoa học nhân văn.

Bậc học: Học bổng dành để thực hiện nghiên cứu.

Ngành học: Học bổng được trao cho tất cả lĩnh vực lịch sử, bao gồm dự án nghiên cứ về khía cạnh lịch sử hành chính Châu Âu từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XX.

Giá trị học bổng: MPI mang đến cho các ứng viên được nhận học bổng cơ hội học tập tại thư viện của Viện. Các ứng viên có cơ hội trình bày và thảo luận các dự án nghiên cứu của mình với các thành viên của Viện. Sau khi kết thúc học bổng, ứng viên sẽ nộp báo cáo về bản thảo dự án của mình. MPI sẽ giới thiệu dự án nghiên cứu đó một trong những tuyển tập sách của Viên và đảm bảo dự án nghiên cứu đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và khoa học. Sách này ghi nhận sự đóng góp từ Học bổng JEV về Lịch sử hành chính Châu Âu” ngay tại lời mở đầu.

Số lượng học bổng: Chưa biết.

Học bổng được áp dụng ở Đức.

Quốc gia: Các ứng viên quốc tế có thể nộp đơn học bổng này.

Yêu cầu:

Các ứng viên phải đáp ứng các điều kiện sau của Học bổng:

  • Ứng viên phải là sinh viên bậc tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ.

Yêu cầu chấp nhận của Trường:

  • Yêu cầu đầu vào: Các ứng viên phải là sinh viên bậc tiến sĩ hoặc sau tiến sĩ.
  • Yêu cầu tiếng Anh: Các ứng viên phải thành thạo tiếng Anh.

Hạn chót nộp hồ sơ:

30/09/2017.

Phương thức nộp hồ sơ:

Các ứng viên nộp đơn qua thư điện tử.

  • Các đơn ứng tuyển bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức phải được gửi dưới dạng thư điện tử đến địa chỉ: Priv.-Doz. Dr. Peter Collin, Collin@rg.mpg.de. Đơn ứng tuyển phải được ghi rõ thời hạn dự kiến của học bổng, bao gồm:
  • Bảng lý lịch chi tiết về môn học đại học cùng bản sao kết quả các kỳ thi và bằng tốt nghiệp, danh sách các công bố khoa học, nếu có.
  • Bản mô tả chi tiết về dự án nghiên cứ bao gồm bản thảo chi tIết, báo cáo chi tiết về tình trạng hiện tại của nghiên cứu, kèm theo việc giải trình lí do trì hoãn của dự án.

Xem thêm thông tin: Chi tiết xem thêm tại Đây.

VĨNH SƠN tổng hợp