Chia sẻ

UBND huyện U Minh Thượng tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018

09-08-2017

UBND huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2017-2018 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên Mầm non hạng IV: 39 người.

– Giáo viên Tiểu học hạng III: 11 người.

– Giáo viên Trung học cơ sở hạng III: 15 người.

– Thư viện hạng IV: 2 người.

– Kế toán viên trung cấp: 11 người.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Địa điểm: Bộ phận Tổ chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang.

– Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2017.

105-tb-ubnd-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-hoc-2017-2018-1

105-tb-ubnd-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-hoc-2017-2018-2

105-tb-ubnd-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-hoc-2017-2018-3

105-tb-ubnd-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-nam-hoc-2017-2018-4

VĨNH SƠN tổng hợp