Chia sẻ

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang tuyển dụng viên chức

09-08-2017

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 viên chức.

a/ Vị trí: Truyền thông và hợp tác quốc tế.

+ Số lượng: 01 người.

+ Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin.

b/ Vị trí: Nghiệp vụ.

+ Số lượng: 01 người.

+ Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, các chuyên ngành: Phát triển nông thôn; Kinh tế nông nghiệp.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển, theo hình thức kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ);

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 08/8/2017 đến ngày 05/9/2017 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang. Địa chỉ: Số 2, đường Hòa Bình, KV.4, P.5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Tầng 2 - Trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang). Điện thoại: 0293.3561199, Email: vpdphaugiang@gmail.com. (Cán bộ phụ trách: Đ/c Trần Văn Khoa).

* Ghi chú:

– Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển, thời gian tổ chức phỏng vấn, kết quả xét tuyển, danh sách người trúng tuyển sẽ được dán công khai trên Bảng thông tin tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang. Thí sinh tự ôn tập để tham gia phỏng vấn.

– Hồ sơ không trúng tuyển sẽ không hoàn trả lại.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Hậu Giang xin trân trọng thông báo.

VĨNH SƠN tổng hợp