Tag

Chia sẻ

Lớp bồi dưỡng “Hoạt náo viên du lịch"

11-08-2017

Nhằm không ngừng nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên và lực lượng lao động tại các doanh nghiệp lữ hành và Ban Quản lý di tích tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức lớp bồi dưỡng “Hoạt náo viên du lịch" năm 2017 với các nội dung như sau:

Kết quả hình ảnh cho du lịch tiền giang

1. Đối tượng tham dự: Các doanh nghiệp lữ hành, Ban Quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, học sinh, sinh viên muốn trang bị thêm kiến thức (không giới hạn số lượng).
2. Nội dung học:
- Giới thiệu tổng quan về hoạt náo trong du lịch;
- Kỹ năng thuyết minh;
- Các phương pháp hoạt náo trong du lịch.
3. Thời gian và địa điểm: 02 ngày dự kiến tổ chức vào tháng 9/2017. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Tiền Giang sẽ có thư mời chi tiết về thời gian và địa điểm học cho các học viên đăng ký tham gia.
- Điện thoại: 0989608052 - 0907688215
4. Chi phí: Miễn phí cho học viên.

VĨNH SƠN