Tag

Chia sẻ

Lịch công tác tuần 50

14-08-2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 50

           (Từ ngày 14/8 đến ngày 20/8/2017)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI 14/8

Dự báo cáo khóa luận tốt nghiệp Bộ môn CNSH&KHCT (cả ngày 14/8 & 15/8/2017).

Ông Lê Hữu Hải (P.HT).

07h 00: CS1

 

Họp Ban Chỉ huy Quân sự mở rộng.

Thành viên theo Kế hoạch số 08/KH-BCHQS ngày 01/8/2017.

09h 00: A.105

Ông Lê Hữu Hải

Triển khai Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” đầu năm học 2017-2018.

Thành viên Ban tổ chức theo Kế hoạch số 496/KH-ĐHTG ngày 09/8/2017.

14h 30: B.14

Họp xét điều kiện dự thi cấp chứng chỉ ƯD CNTT K.02 và chứng chỉ Tiếng Pháp K.07.

Thành viên theo Quyết định

số 482/ĐHTG ngày 10/8/2017.

13h 30 - 14h 30 B.14

Ông Võ Ngọc Hà

BA 15/8

Dự Lễ ký kết Quy chế thực hiện công tác phối hợp giai đoạn 2017 - 2021.

Ông Lê Quang Trí (P.HT).

14h 30: HT LH các Hội KHKT tỉnh

 

16/8

Học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đầu năm học 2017 - 2018.

Viên chức theo Kế hoạch số 498/KH-ĐHTG, ngày 09/8/2017.

07h 30: CS TCN

Ông Võ Ngọc Hà

Dự hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 13 của UB Thường vụ Quốc hội.

Ông Lê Quang Trí (P.HT).

Buổi sáng, Phòng họp Tân Trào

 

NĂM

17/8

Học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đầu năm học 2017 - 2018.

Viên chức theo Kế hoạch số 498/KH-ĐHTG, ngày 09/8/2017.

07h 30: CS TCN

Ông Võ Ngọc Hà

SÁU 18/8

Học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đầu năm học 2017 - 2018.

Viên chức theo Kế hoạch số 498/KH-ĐHTG, ngày 09/8/2017.

07h 30: CS TCN

Ông Võ Ngọc Hà

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

 

  1. Họp Chi bộ 16; TP: Đảng viên CB; TG: 13h 30, ngày 14/8/2017; ĐĐ: A.104.

2.Họp Chi bộ 11;TG: 13h 30 - 15h 00, ngày 14/8/2017; ĐĐ: A.105.

3.Họp Chi bộ 5;TG: 15h 00, ngày 14/8/2017; ĐĐ: A.105.

4.Họp nghiệm thu đề tài SV “Phát triển du lịch tại làng nón bàng ở xã Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang”; TP: Bà Phương, Bà Nga (K.KTL), Bà Đoan, Bà Giàu (K.KHXH&NV), Bà Thanh, Bà Ngà (P.QLKHCN&HTQT), VC - SV có quan tâm; TG: 13h 30, ngày 15/8/2017; ĐĐ: A.105.

Chú ý:

- Lịch trên đây không có thư mời. Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và các văn bản cần thiết phục vụ cho buổi làm việc.

- Các đơn vị gửi báo cáo tuần về P. TCHC trước 14 giờ ngày thứ 3 hàng tuần.

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức Đoàn thể CTXH có nhu cầu sử dụng phòng họp tại CSC (B.14, A.104, A.105) đăng ký với P. TCHC trước 10 giờ ngày thứ 5 hàng tuần để tiện việc bố trí và phục vụ./.