Chia sẻ

Lịch công tác tuần 51

21-08-2017

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN GIÁM HIỆU, TUẦN 51

           (Từ ngày 21/8 đến ngày 27/8/2017)

THỨ

NỘI DUNG CHÍNH

THÀNH PHẦN

THAM DỰ

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

     CHỦ TRÌ

HAI 21/8

Huấn luyện nghiệp vụ Tự vệ cơ quan năm 2017 (từ ngày 21/8 đến 24/8/2017).

Thành viên theo Kế hoạch số 08/KH-BCHQS ngày 01/8/2017.

07h 00: BCH Quân sự

Tp. Mỹ Tho

Ông Lê Hữu Hải

Họp Ban Giám hiệu.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng Phòng TCHC.

07h 30 - 09h 00 A.104

Ông Võ Ngọc Hà

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy.

UV BTV Đảng ủy.

09h 00: A.104

Đại hội điểm Chi bộ 7.

- BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ;

- Chi ủy các Chi bộ;

- Đảng viên Chi bộ 7.

13h 30: B.14

 

BA 22/8

Họp thống nhất nội dung bổ sung chiến lược phát triển Trường Đại học Tiền Giang.

- Ông Lê Quang Trí (P.HT);

- Ô.Nhẫn (K.LLCT), Ô.Tùng, Ô.Thịnh, Bà Phương (P.QLĐT), Ô.Bình (TP.CTSV), Bà Phương Em, Bà Duyên (P.TCHC), Ô.Long (GĐ TT.KT&ĐBCLGD).

07h 30 - 10h 30   A.104

Ông Lê Hữu Hải

Họp xét mở lớp văn bằng 2 Xây dựng Cầu đường.

- Ô.Chiêu, Ô.Phong (K.KTXD);

- Ô.Tùng (TP.QLĐT), Ô.Long (GĐ TT.KT&ĐBCLGD).

10h 30: A.104

Họp thẩm định tài liệu giảng

dạy “Luật lao động”.

- Bà Nguyệt, Bà Tuyền, Bà Năm (K.KTL);

- Bà Hằng (P.TC-HC);

- Bà Truyện (P.QLKHCN&HTQT).

13h 30 - 15h 00 A.104

Họp nghiệm thu đề tài SV “Nghiên cứu bổ sung bột gạo cẩm Cai Lậy trong sản xuất bánh mì”.

- Bà Loan, Ô. Tặng, Ô. Thành, Bà Minh (KNN&CNTP);

- Bà Truyện (P.QLKHCN&HTQT);

- VC, SV có quan tâm.

15h 00: A.104

Tổ chức nghiệm thu xóa bỏ bảo hành gói thầu số 03.

Ông Lê Quang Trí (P.HT).

14h 00: CS TCN

 

Dự buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM.

Ông Võ Ngọc Hà (HT).

15h 00: TT Hội nghị tỉnh

 

23/8

Ban Giám hiệu làm việc với trưởng các đơn vị.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị (theo Thư mời).

07h 30: B.14

Ông Võ Ngọc Hà

Hội ý phương án tổ chức nhận chứng nhận KĐ CLGD, cờ thi đua Chính phủ.

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị: P.TCHC, P.QTTB, TT.KT&ĐBCLGD, P.QLĐT, TT.QHDN&TVTS.

15h 00: A.104

Họp BCH Công đoàn.

- UV: BCH, UBKT CĐCS;

- Trưởng ban TT Nhân dân.

13h 30: B.14

Ông Lê Hữu Hải

NĂM

24/8

Họp sát hạch chuyên môn xét chuyển chức danh nghề nghiệp viên chức.

Ông Phong, Ông Bá (BM GDTC&QP).

08h 00 - 10h 00  A.104

Ông Lê Hữu Hải

Họp bàn nội dung, chương trình và học phí GDTC&QP.

- Ông Phong, Ông Bá (BM GDTC&QP);

- Ô. Tín (TP.TV), Ô. Tùng (TP.QLĐT).

10h 00 : A.104

Họp nghiệm thu đề tài SV “Nghiên cứu quy trình xử lý giảm chiều cao cây đu đủ vàng trồng trong chậu”.

- Bà Hằng, Ô.Vinh, Bà Phượng, Bà H Trang (KNN&CNTP);

- Bà Truyện (P.QLKHCN&HTQT);

- VC, SV có quan tâm.

13h 30 - 15h 00 A.105

Họp nghiệm thu đề tài GV “Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo của Khoa Kinh tế - Luật Trường Đại học Tiền Giang”

- Bà Thảo, Ô Phong, Bà Hưởng (KKTL);

- Ô.Vàng (QTK.K.LLCT);

- Bà Toàn (PTKSP);

- Bà Truyện (P.QLKHCN&HTQT);

- VC, SV có quan tâm.

15h 00: A.105

SÁU 25/8

Du khảo về nguồn của lực lượng Tự vệ cơ quan năm 2017 (ngày 25-26/8/2017).

Thành viên theo Kế hoạch số 08/KH-BCHQS ngày 01/8/2017.

05h 00:

An Giang

Ông Lê Hữu Hải

Họp Khối Đào tạo, ĐBCLGD, HSSV, QHDN&TVTS.

Trưởng đơn vị thuộc Khối.

07h 30: B.14

Họp Hội đồng xét chuyển chức danh nghề nghiệp VC.

- Ông Lê Hữu Hải (P.HT);

- Ô.Vượng (QTK.KTL), Ô.Phong (TBM.GDTC&QP), Bà Phương Em, Bà Hằng (P.TCHC).

13h 30: A.104

Ông Võ Ngọc Hà

Họp Hội đồng xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học, cao đẳng đợt 7/2017.

Thành viên theo Quyết định số 78/QĐ-ĐHTG, ngày 15/02/2017.

15h 00: B.14

THÔNG BÁO - NHẮC VIỆC

  1. Làm việc với Công ty ESUHAI; TP: ĐD lãnh đạo: P.TV, TT.QHDN&TVTS; TG: 14h 30, ngày 24/8/2017; ĐĐ: A.104.

      2.Khai giảng lớp tiếng Nhật; TG: 15h 00, ngày 25/8/2017; ĐĐ: A.104.