Chia sẻ

Hưởng ứng Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017"

29-08-2017

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch 08/KH-UBATGTQG ngày 9/1/2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm An toàn giao thông 2017; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ban hành kế hoạch tổ chức Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017".

Theo đó, nội dung tác phẩm báo chí tham dự giải phải tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tuyên truyền Luật Giao thông, vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó, tiếp tục tập trung phản ánh các hoạt động theo chủ đề của Năm An toàn giao thông 2017 là "Xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên",...

Biểu dương các địa phương, cơ quan, tổ chức, tập thể và cá nhân có những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Phát hiện và phản ánh, đấu tranh kịp thời với các hiện tượng, sự việc, hành vi, các biểu hiện tiêu cực có nguy cơ cao gây mất trật tự, an toàn giao thông nghiêm trọng; phản ánh thực trạng, giải pháp, nguyên nhân và những sáng kiến trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên cả 5 lĩnh vực: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không.

Các tác phẩm báo chí tham dự giải thưởng bao gồm các thể loại: Bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, phóng sự điều tra, bút ký báo chí thuộc loại hình báo in và báo điện tử đã được đăng trên các loại hình báo chí của cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động và đăng tải trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 15/11/2017.

Đối tượng tham dự là tất cả công dân Việt Nam, cá nhân hoặc nhóm tác giả. Tác giả dự giải thưởng không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các quy định pháp luật hiện hành và phải chịu trách nhiệm về nội dung tác phẩm dự thi. Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo và Tổ thư ký không được tham gia giải thưởng.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi đến 16 giờ 30 phút ngày 15/11/2017. Lễ trao giải dự kiến vào tháng 12/2017. Tác phẩm tham gia dự giải thưởng gửi về Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, địa chỉ: 80B Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Ngoài phong bì ghi rõ: Tham dự Giải thưởng "Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2017".

VĨNH SƠN tổng hợp