Tag

tkb;

Chia sẻ

Lịch học các lớp Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản khoá 03

05-09-2017

          Nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên và điều kiện thi tuyển công chức, viên chức. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học tổ chức chiêu sinh khai giảng các lớp Tin học theo lịch như sau:

LỊCH HỌC LỚP ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN K03

STT

Địa điểm

Ngày học

Giờ học

Ngày khai giảng

1

Cơ sở chính

Thứ 2,4,6

17h15 - 20h15

28/08/2017
2 Cơ sở chính Thứ 2,4,6 17h15 - 20h15 06/09/2017
3 Cơ sở chính Thứ 3,5,7 17h15 - 20h 15 07/09/2017
4 Thân Cửu Nghĩa Thứ 2,4,6 17h15 - 20h15 06/09/2017
5 Thân Cửu Nghĩa Thứ 3,5,7 17h15 - 20h15 07/09/2017

Các bạn học viên có nhu cầu học vui lòng liên hệ Trung tâm NN-TH để được xếp lớp.

Điện thoại: CSC: 0273 3. 97 40 80.

                  TCN: 0273 3. 85 79 35

TT Ngoại ngữ - Tin học