• Ngày post: 06-09-2017
    Vào sáng ngày 29 tháng 8 năm 2017, Chi bộ 5, gồm CBVC thuộc Khoa Sư phạm và Bộ môn Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc phòng đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Tag

nội dung tag