• Ngày post: 17-07-2017
    Theo thống kê từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, trong tất cả các cuộc chiến tranh từ sau năm 1945 nước ta có trên 1.140.000 liệt sĩ đã hy sinh. Tính đến tháng 7/2014, sau 20 năm liên tục tiến hành các cuộc tìm kiếm, cả nước đã tìm thêm được gần 90.000 hài cốt liệt sĩ, song vẫn còn khoảng 214.000 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt.

Tag

nội dung tag