• Ngày post: 04-11-2018
    Sáng ngày 31.10, tại Trường Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí Minh, nghiên cứu sinh Nguyễn Tuấn Phương (Giảng viên Khoa Kỹ thuật Xây dựng – Trường Đại học Tiền Giang) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Địa kỹ thuật xây dựng với đề tài “Nghiên cứu sự phân bố ứng suất trong đất đắp lên nền đất yếu và đầu cọc cho giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc bê tông cốt thép kết hợp với vải địa kỹ thuật”.
  • Ngày post: 13-02-2017
    Ngày 21/01/2017 vừa qua, nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Bích Hà Vũ (giảng viên Khoa NN&CNTP, Trường Đại học Tiền Giang) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Khoa học cây trồng tại Trường Đại học Cần Thơ với đề tài “Khả năng thích nghi của một số dòng/giống lúa đột biến chịu mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long” do PGS.TS. Võ Công Thành, Trường Đại học Cần Thơ hướng dẫn chính.

Tag

nội dung tag