• Ngày post: 18-10-2018
    Đại học Cambridgelà một viện đại học nghiên cứu công lập liên hợp tại Cambridge, Anh. Mục tiêu của Học bổng Quốc tế Cambridge là đảm bảo rằng 250 sinh viên quốc tế được xếp hạng cao nhất nhận được hỗ trợ tài chính đầy đủ để thực hiện nghiên cứu tiến sĩ.

Tag

nội dung tag