• Ngày post: 03-02-2018
    Ngày 17/01/2018 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang tại thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là TGB) đã tiến hành Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ II (2018 – 2021). Tại Đại hội, hoạt động liên kết, phối hợp giữa TGB và Trường Đại học Tiền Giang trong đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực giai đoạn 2015 -2017 được đánh giá là một trong những thành công quan trọng trong nỗ lực hướng về quê hương của những doanh nhân Tiền Giang tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tag

nội dung tag