• Ngày post: 19-04-2017
    Dù hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn nhưng em Trần Thị Kim Tuyền, sinh viên năm thứ 2 của Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Tiền Giang vẫn luôn không ngừng cố gắng để theo đuổi ước mơ của mình.

Tag

nội dung tag