• Ngày post: 24-01-2019
    Học bổng được tái tạo mỗi năm và được tích lũy tối đa 3 năm đối với chương trình Thạc sĩ, 5 năm đối với chương trình Tiến sĩ. Ứng viên phải có các chứng nhận Tiếng Anh: TOEFL giấy tối thiểu 600, TOEFL iBT tối thiểu 100, tổng điểm IELTS 7.5 (không kỹ năng nào dưới 6.0)

Tag

nội dung tag