• Ngày post: 02-11-2017
  Đại học Derby là một trường đại học công lập ở thành phố Derby, Anh. Trường được thành lập năm 1851 với tên Derby Diocesan Institution for the Training of Schoolmistresses và đã được công nhận là trường đại học vào năm 1992 với tư cách là một trong những trường đại học mới.
 • Ngày post: 31-08-2017
  Ngày 17/8/2017, Sở Nội vụ Tiền Giang đã ban hành thông báo đến các cơ quan, đơn vị thông tin về chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) niên khóa 2018 - 2019
 • Ngày post: 25-08-2017
  Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tìm kiếm ứng viên Việt Nam xuất sắc cho chương trình học bổng Trao đổi Học giả Fulbright Hoa Kỳ - ASEAN năm 2018
 • Ngày post: 25-08-2017
  Ngày 13/3/2017, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2018. VSP tài trợ cho học giả Việt Nam tham gia giảng dạy và/hoặc nghiên cứu tại các viện nghiên cứu hoặc trường đại học Hoa Kỳ trong ba tháng đến chín tháng.
 • Ngày post: 15-05-2017
  OEAD cấp học bổng sau tiến sĩ Richard Plaschka cho sinh viên quốc tế. Ứng viên nhận được học bổng được làm việc tại các phòng ban của trường Đại học và thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu trong thư viện, phòng lưu trữ và những viện nghiên cứu.

Tag

nội dung tag