• Ngày post: 17-07-2017
    Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2017), chúng ta ôn lại sự ra đời của Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, để tuyên truyền cho thế hệ trẻ về truyền thống đấu tranh bất khuất của dân tộc ta, cũng như sự quan tâm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng Thương binh Liệt sĩ và người có công với Cách mạng từ trước đến nay.
  • Ngày post: 30-06-2017
    Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). BBT Website trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Tag

nội dung tag