• Ngày post: 05-06-2018
    Ngày 28/5 vừa qua, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường ĐH Tiền Giang đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết ĐH Đoàn các cấp cho gần 400 đoàn viên thanh niên là cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt trực thuộc các CLĐ Khoa và LCĐ CBVC.

Tag

nội dung tag