.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 23-06-2020
    Ngày 22/6/2020, Khoa Sư phạm Trường Đại học Tiền Giang tổ chức Hội thảo: “Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Tiền Giang” nhằm tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý giáo dục và giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học. Tham dự Hội thảo có: ThS. Lê Duy Trinh – Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sư Phạm, TS. Cao Nguyên Thi – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và các tác giả tham luận có bài đăng kỷ yếu.

Tag

nội dung tag