• Ngày post: 26-05-2017
  Quy định về mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN); điều chỉnh giá dịch vụ y tế của đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); khối lượng kiến thức của người học trình độ trung cấp, cao đẳng nghề,... sẽ có hiệu lực trong tháng 6/2017.
 • Ngày post: 19-05-2017
  Ngày 28/4/2017, Sở Thông tin - Truyền thông Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 506/KH-STTT về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư năm 2017 về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa năm 2017.
 • Ngày post: 17-05-2017
  Ngày 25/11/2015, Quốc hội đã ban hành Luật số 97/2015/QH13 về phí và lệ phí, thay thế cho Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 và Pháp lệnh án phí, lệ phí tòa án số 10/2009/PL-UBTVQH12 đã không còn phù hợp sau nhiều năm thi hành.
 • Ngày post: 17-05-2017
  Ngày 16/5/2017, Trường Đại học Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 293/KH-ĐHTG về việc triển khai phổ biến Luật phí và lệ phí tại Trường.
 • Ngày post: 05-05-2017
  Quản lý thuế đối với giao dịch liên kết; chế độ với người tham gia ứng phó sự cố, thiên tai; không sử dụng kháng sinh trong thức ăn thủy sản;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017.
 • Ngày post: 04-05-2017
  Chính phủ vừa ban hành hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở mới sẽ được điều chỉnh từ 1.210.000 đồng lên 1.300.000 đồng, được thực hiện từ ngày 01/7/2017.
 • Ngày post: 03-05-2017
  Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2017.
 • Ngày post: 11-04-2017
  Bộ GD-ĐT vừa chính thức ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Quy chế mới đã bổ sung những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của cơ sở đào tạo trong việc quản lý nghiên cứu sinh, trách nhiệm của Hội đồng chấm luận án, của người hướng dẫn và nghiên cứu sinh trong trường hợp có khiếu kiện về nội dung và chất lượng của luận án.

Tag

nội dung tag