• Ngày post: 29-05-2018
    Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mời Quý cơ quan cử Ứng viên cho học bổng của chương trình Hợp tác kinh tế và kỹ thuật (ITEC) 2018-2019. Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại trang web ITEC (https://www.itecgoi.in). Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về quá trình xử lý hồ sơ, vui lòng gửi email về địa chỉ wel.hcm@mea.gov.in. Sau khi nhận được thông báo tiến cử ứng viên của Quý cơ quan thì Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ sẽ tổ chức phỏng vấn tiếng Anh cho ứng viên.
  • Ngày post: 14-06-2017
    Danh sách các khóa học, hướng dẫn, điều kiện tham gia và mẫu hồ sơ đăng ký khóa học của chương trình ITEC được đăng tải tại trang web ITEC https://www.itecgoi.in
  • Ngày post: 09-05-2017
    Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển ứng viên cho học bổng của chương trình “Hợp tác kinh tế và kỹ thuật” (ITEC) năm học 2017-2018.

Tag

nội dung tag