• Ngày post: 04-10-2017
    Ngày 04/10/2017, tại kỳ họp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013-2018, TS. Phan Văn Nhẫn - Thư ký Hội đồng Trường ĐH Tiền Giang đã triển khai quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc miễn nhiệm 04 thành viên của Hội đồng Trường gồm: Ông Ngô Tấn Lực - Phó Chủ tịch Hội đồng trường, ông Nguyễn Thanh Cẩn, ông Đoàn Thành Đạt và ông Nguyễn Quang Khải (thành viên Hội đồng Trường).

Tag

nội dung tag