.:Trường Đại học Tiền Giang:. 

  • Ngày post: 03-12-2020
    Sáng ngày 30/11/2020, sinh viên lớp Đại học Văn hóa học 20 (Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn) đã tổ chức thuyết trình trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam phục vụ cho học phần Nhân học văn hóa Việt Nam. Lần lượt, các nhóm sinh viên đã thuyết minh trang phục truyền thống của người Việt, người Khmer, người Thái và người H’Mông. Có thể nói, mỗi bộ trang phục truyền thống của các dân tộc ở Việt Nam đều có nét riêng, thể hiện bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình.

Tag

nội dung tag