• Ngày post: 10-08-2019
  Vừa qua, Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm phối hợp với Công ty TNHH VIBO tổ chức chương trình “Tư vấn tuyển dụng việc làm cho sinh viên các ngành Nuôi trồng thủy sản và Công nghệ sinh học” năm cuối.
 • Ngày post: 22-07-2019
  Căn cứ Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển dụng 437 công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.
 • Ngày post: 05-07-2019
  Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật tuyển dụng 11 viên chức năm 2019. Thời gian nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển: Từ 8h đến 17h từ ngày 26/6/2019 đến ngày 25/7/2019 (trừ các ngày thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ theo quy định). Địa điểm nhận hồ sơ, lệ phí dự tuyển: Phòng Hành chính Tổng hợp – Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật, địa chỉ: Số 1A Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 0243.9745.763.
 • Ngày post: 02-07-2019
  Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-SNV, ngày 20/6/2019 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau; Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau thông báo tuyển dụng 4 viên chức năm 2019.
 • Ngày post: 24-06-2019
  Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 943/QĐ-BTC ngày 04/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2019, Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng 434 công chức năm 2019.
 • Ngày post: 18-06-2019
  Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang năm 2019; Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng 41 công chức năm 2019.
 • Ngày post: 22-05-2019
  Thực hiện Kế hoạch số 1480/KH-UBND ngày 05/04/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức tỉnh Bình Dương năm 2019, Kế hoạch số 1481/KH-UBND tỉnh ngày 05/4/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Bình Dương năm 2019, Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương thông báo nhu cầu thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức các cơ quan hành chính khối nhà nước tỉnh, cấp huyện.
 • Ngày post: 15-05-2019
  UBND tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành thông báo tuyển dụng 77 công chức năm 2019. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Thời gian: Trong 30 ngày, kể từ ngày phát hành thông báo này; Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận. Số 26A Lê Hồng Phong, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Tag

nội dung tag