• Ngày post: 16-04-2017
    Trường Đại học Tiền Giang, môi trường đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phục cộng đồng. Nhiều thế hệ sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm đã và đang học tại trường tiếp cận và lĩnh hội được nhiều nguồn tri thức mới đồng thời rèn luyện thêm nhiều kỹ năng khác cần thiết đáp ứng cho công việc và cuộc sống. Rất nhiều sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm tốt nghiệp từ Đại học Tiền Giang hiện đang giữ nhiều chức vụ quan trọng ở nhiều công ty. Một số bạn tiếp tục học tập nâng cao trình độ và chọn con đường giảng dạy làm sự nghiệp cho mình.
  • Ngày post: 16-04-2017
    Nghiên cứu khoa học (NCKH) chiếm một vai trò quan trọng trong đời sống con người nói chung và trong các hoạt động học thuật, tư duy trong môi trường giáo dục nói riêng. Chính vì lý do đó, hoạt động NCKH tại Việt Nam, và đặc biệt là tại các trường Cao đẳng Đại học được chú trọng và khuyến khích phát triển.

Tag

nội dung tag