• Ngày post: 06-03-2018
  Danh mục các văn bản pháp luật
 • Ngày post: 28-11-2017
  Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 với mục đích: Thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.
 • Ngày post: 28-11-2017
  Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trong toàn tỉnh.
 • Ngày post: 28-11-2017
  Ngày 18/11/2017, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Trường Đại học Tiền Giang ban hành kế hoạch số 724/KH-BVSTBPN về việc triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017”.

Tag

nội dung tag